home Monique ten Tusscher coaching relatiecoaching/ mediation loopbaanadvies training
VOICE DIALOGUE

Groei in bewustwording

Wat is voice dialogue?
Voice Dialogue is een methodiek waardoor je op een speelse en diepgaande manier jezelf leert kennen. In essentie maakt het je vrij van binnen en word je je meer bewust van alle aspecten van je “mens-zijn”. Je leert in contact te staan met wat het leven je te bieden heeft en je leert je eigen leven aan te sturen. Het brengt je dichter bij je essentie, je kern.

Hoe werkt het?
In ons wonen als het ware verschillende personen, elk met een eigen achtergrond en stem. We hebben onstuimige en dynamische kanten, maar ook heel zachte en kwetsbare. We zijn ons vaak niet bewust van deze verschillende delen in onszelf. Zo kennen we bijv. de kritische stem, de aanpasser, iemand die altijd zijn eigen gang gaat. Of we kennen de eenzame, de perfectionistische en de optimistist.
Er zijn talrijke verschillende delen / stemmen in ons die ons functioneren vorm en inhoud geven. Met de één zijn we blij, maar van de ander kunnen we last hebben en er ons door ingeperkt voelen. Dat gebeurt wanneer de keuze om wel of niet gebruik te maken van zo’n kwaliteit niet vrij voelt. Zo’n deel lijkt dan gebruik van ons te maken in plaats van andersom. Het wordt dominant en gaat op de automatische piloot voor ons handelen. Zoals bijvoorbeeld bij de vrouw die zo vanzelfsprekend de zorg voor de huishouding en kinderen op zich neemt terwijl ze aan de andere kant het verlangen in zich draagt om volop carričre te maken. Qua energie kan ze het niet beide opbrengen. Is de keuze vrij of staat het ene deel de komst van het andere deel niet toe?
Of neem de vrouw die op haar werk promotie heeft gekregen. Aan de ene kant verheugt zij zich op de uitdaging, meer verantwoordelijkheden en het extra salaris. Aan de andere kant twijfelt zij of zij het waar kan maken, of zij succesvol zal zijn. De stem van haar vader die voortdurend op haar fouten wees, is een innerlijke stem geworden die haar ontmoedigt om nieuwe stappen te zetten, want het zal wel mislukken.

In voice dialogue voeren we letterlijk een dialoog met die verschillende delen of stemmen om hun achtergrond te leren kennen en hun boodschappen te ontcijferen. Dat geeft ruimte voor nieuwe keuzes.

De manier waarop we ons gedragen en onze innerlijke stemmen vorm krijgen, ontstaat al in ons jonge leven. Door onze afhankelijkheid leren we welke gedragingen gewaardeerd worden en welke niet. De gedragingen die gewaardeerd worden stellen onze eigen behoeften aan liefde, aandacht en verzorging het meeste veilig. We leren hoe we kunnen krijgen wat we willen. We leren hoe we pijn en conflicten uit de weg kunnen gaan. We leren hoe met anderen om te gaan en het anderen naar de zin te maken. Gedragingen die we vervolgens als volwassene als vanzelfsprekend ervaren maar die ons niet altijd even goed dienen.

Voice dialogue leert je ruimte te creëren voor een innerlijk vrij functioneren.


Monique ten Tusscher,
Unlimited Potential

Praktijk voor coaching, conflictcoaching/ mediation, loopbaanadvies en training
Tweede Laurierdwarsstraat 51B
1016 RA Amsterdam
Oude Hammerweg 12 A 25
7734 PC Vilsteren
06-10830979
e-mail